Kary za posiadanie i handel narkotykami

areszt_pa

Narkotyki, zaraz obok papierosów, alkoholu czy dopalaczy są jednymi z używek, które niszczą ludzki organizm, a przy tym bardzo szybko uzależniają.

Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: miękkie oraz twarde. 

Narkotyki miękkie uzależniają organizm jedynie psychicznie. Dają one poczucie rozluźnienia, relaksu, zmieniając jednocześnie sposób postrzegania świata. 

Jeśli zaś chodzi o narkotyki twarde to są one niezwykle szkodliwe. Prócz uzależnienia psychicznego uzależniają także fizycznie. Odstawienie ich skutkuje chorobami psychicznymi, tym samym wyniszczając organizm. Narkoman odstawiając narkotyki może doświadczyć takich objawów jak drżenie mięśni, bóle brzucha czy nadmierne pocenie się. 

Jak widać narkotyki są niebezpiecznymi substancjami, których należy się wystrzegać i nigdy ich nie próbować, ponieważ nawet jednorazowe ich zażycie może skutkować uzależnieniem się.

Co grozi za posiadanie narkotyków? 

W Polsce zarówno posiadanie, jak i handlowanie narkotykami jest zabronione. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii nie ma jasno użytego sformułowania jakim są narkotyki, tylko substancje psychotropowe, które oddziałują przede wszystkim na układ nerwowy. Są to więc takie substancje jak kokaina, heroina, opium, marihuana itd. 

Osoba posiadająca narkotyki naraża się przede wszystkim na karę pozbawienia wolności, która wynosi od kilku miesięcy do nawet dziesięciu lat w ekstremalnych przypadkach. Oczywiście można uniknąć kary. Należy jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim ilość narkotyków nie może być duża. Dopuszczalne jest posiadanie kilku gram danego narkotyku. Dodatkowo za oskarżonym przemawia fakt, gdy pierwszy raz ma on styczność z narkotykami. 

Przeważnie sądy orzekają warunkowe zawieszenie na okres od roku do pięciu lat. Jeśli oskarżony miał zaś problemy z prawem to zazwyczaj wyrok kończy się więzieniem.

Reasumując, na wyrok za posiadanie narkotyków ma wpływ kilka bardzo ważnych czynników. Jest nim przede wszystkim ilość oraz rodzaj posiadanego narkotyku. Niewielkie ilości narkotyku dają realne szanse na zawieszenie wyroku. Jeśli zaś są to kilogramy- sąd prawdopodobnie wyda wyrok skazujący.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest karalność oskarżonego. Jeśli osoba nigdy wcześniej nie miała styczności ze światem przestępczym, a narkotyki były jednorazową pomyłką to sąd może umorzyć sprawę. 

Istnieje również możliwość skazania oskarżonego na przymusowe leczenie w zakładzie zamkniętym oraz rehabilitację na okres nie dłuższy niż dwa lata. Jeśli oskarżony był skazany, a mimo to trafił do ośrodka to po okresie rehabilitacyjnym sąd orzeka co do wykonania wyroku. Jest to rozwiązanie stosowane dla osób, które miały wcześniej styczność z narkotykami, dając tym samym jeszcze jedną szansę.

Co grozi za handel narkotykami?

Jeśli zaś chodzi o handel narkotykami to tu także wyroki są duże, które zależą od kilku czynników. Za handel narkotykami potocznie zwany przemytem grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności nawet do trzech lat. Tyczy się to przede wszystkim niewielkich ilości narkotyków. Jeśli przemyt obejmował większą ilość narkotyków, co skutkowało znacznym wzbogaceniem się to sąd może skazać oskarżonego nawet na 15 lat pozbawienia wolności.

Należy także dodać, że handel niewielką ilością narkotyków jest uznawany za występek. Handlując zaś kilogramami towaru sąd może potraktować czyn jako zbrodnię przez co wyrok jest przeważnie bardzo długi. 

Karze podlega nie tylko sam handel narkotykami, ale także przygotowanie się tego przestępstwa. W tym przypadku sąd wymierza przeważnie karę grzywny, ograniczenia wolności bądź też pozbawienia go do lat dwóch. Jeśli ilości narkotyku są znaczące to sąd może zwiększyć wyrok do trzech lat. 

Jak widać wszelkie działania związane z narkotykami, nawet gdy nie doszło do przemytu nimi są surowo karane przez państwo. Zarówno posiadanie, jak i handel narkotykami są zabronione. Posiadanie uznane jest za czyn mało szkodliwy, a rozprawa sądowa kończy się przeważnie zawieszeniem wyroku. Inaczej sprawa prezentuje się w przypadku przemytu. Tu kary są dużo wyższe, a sądy są znacznie mniej łaskawe.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Anonimowy wpis

Anonimowy wpis

Większość wpisów realizowana jest przez anonimowe osoby, które chcą podzielić się problemami, które ich spotkały. Chcesz opowiedzieć coś od siebie ? Napisz do nas na temat@problem-alkoholowy.pl