Jak wyjść z alkoholizmu?

jak przebiega podstawowy miting aa

Alkoholizm bardzo często uważany jest za chorobę XXI wieku. Praktycznie nie da się ustalić dokładnej liczby osób, które cierpią na tę chorobę. Wszystkie prowadzone statystyki na ten temat są niemiarodajne, ponieważ zdecydowana większość alkoholików boi się przyznać do tego problemu. 

Jak radzić sobie z alkoholizmem?

Leczenie alkoholizmu zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Zdecydowanie najskuteczniejszą formą jest psychoterapia, która kiedyś nazywana była również odwykiem. Psychoterapia dzieli się na kilka etapów. Pacjent musi mieć dokładnie uzmysłowione na czym polega jego uzależnienie. Trzeba nie tylko wytłumaczyć objawy choroby, ale również fazy oraz mechanizmy alkoholizmu. Pacjentowi należy również uświadomić, że z alkoholizmu można się wyleczyć.

Coraz częściej zdarza się, że pacjenci zanim podejmą się psychoterapii muszą przejść detoksykację organizmu. W momencie, gdy dana osoba uzależniona od alkoholu chce przestać pić, nie może tego uczynić, ponieważ wraz ze spadkiem poziomu alkoholu w krwi, doświadcza jednego z objawów tej choroby, czyli zespołu abstynencyjnego. Zespół abstynencyjny jest to szereg dolegliwości psychicznych, a także fizycznych, trzeba do nich zaliczyć: niekontrolowane skurcze mięśni, nudności, stany lękowe, niekontrolowane skurcze mięśni, oraz wymioty. Osoba, by złagodzić ten stan sięga po prostu po alkohol.

Jak wiadomo, bardzo ciężko jest sobie samemu poradzić z alkoholizmem. Praktycznie zawsze osoba uzależniona próbuje się leczyć samodzielnie, jednak takie działanie do niczego nie prowadzi. Alkoholikom bardzo ciężko jest się przyznać do uzależnienia, dlatego w głowie takich osób zaczyna pojawiać się coraz więcej dylematów – “nie mogę być uzależniony, bo mam rodzinę i dobrą pracę” itp. Alkoholicy bardzo często porównują się do innych osób, które nie tylko piją jeszcze więcej od nich, ale również ponoszą jeszcze większe straty. Ludzie mogą jednak nagle przestać pić alkohol w wyniku traumatycznych wydarzeń czy narastających konsekwencji spożywania alkoholu. Niestety wcześniej, czy później u takich osób pojawi się zjawisko głodu alkoholowego. Osoba uzależniona bardzo często idzie wtedy w miejsca, gdzie się pije alkohol (sama jednak nie pije) i zaczyna zachowywać się tak, jakby była pijana, nie tylko kupuje alkohol innym osobom, ale również ma bardzo silną chęć napicia się.

Kolejnym błędem osoby uzależnionej od alkoholu jest udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, który przeważnie przepisze leki z grupy benzodiazepin. Pacjent może oprócz alkoholu, uzależnić się również od leków. Wybór właściwego specjalisty zajmującego się leczeniem uzależnień jest bardzo ważne.

Statystyki dotyczące liczby osób uzależnionych od alkoholu są niemiarodajne. Część osób powraca do picia alkoholu po pewnym czasie, z kolei innym udaje się rzucić nałóg. W celu uzyskania bardzo dokładnych i rzetelnych statystyk należałoby robić badania każdego miesiąca, fizycznie jest to jednak niemożliwe do zrealizowania. Warto podkreślić, że każda osoba ma szansę na wyjście z uzależnienia. W leczeniu choroby należy koniecznie przestrzegać zaleceń od lekarza lub terapeuty. Leczenie nie będzie miało żadnego sensu, gdy osoba uzależniona nie będzie brała przepisanych leków.

Leczenie uzależnienia od alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych jest konieczne nie tylko ze względu na zagrożenie życia osoby, która jest uzależniona, ale także z powodu możliwości degradacji całego jej otoczenia. Jak zostało już wcześniej wspomniane leczenie alkoholizmu jest procesem złożonym z wielu czynników, które mają na celu osiągnięcie rezultatu, jakim jest wyjście z nałogu. Aby osoba uzależniona mogła z dumą opowiadać jak przestała nałogowo spożywać alkohol musi przejść cały proces leczenia, na który składają się: diagnozowanie, a także leczenie przyczyn uzależnienia,  wsparcie socjalno-bytowe, psychoterapia, poradnictwo oraz programy środowiskowe, konsultacje, praca z rodziną oraz najbliższym środowiskiem.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, z faktu, że osoba uzależniona od alkoholu pozostaje taką na zawsze, dlatego zakończeniu całego procesu leczenia nie może pod żadnym pozorem powrócić do alkoholu. Nawet jeden mały kieliszek alkoholu może być potencjalnym zagrożeniem ponownego wejścia w nałóg alkoholowy. Proces terapeutyczny osoby uzależnionej od alkoholu powinien trwać przynajmniej 6-8 tygodni. Następnie rekomendowane jest regularne uczestniczenie w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików.

W trakcie spotkań grupowych realizowane są różne zadania, które mają na celu przywrócenie osób uzależnionych od alkoholu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do zdecydowanie najważniejszych należy zaliczyć wstępną pracę nad uświadomieniem czym jest uzależnienie od alkoholu, rozbrajanie jego wszystkich mechanizmów, pracę nad zmianą zachowań polegającą na unikaniu sytuacji nierozwiązywalnych, naprawianiem szkód wyrządzonych najbliższym przez nałóg. bardzo ważną rolę odgrywają również ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, a także budowanie pozytywnej samooceny.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Anonimowy wpis

Anonimowy wpis

Większość wpisów realizowana jest przez anonimowe osoby, które chcą podzielić się problemami, które ich spotkały. Chcesz opowiedzieć coś od siebie ? Napisz do nas na temat@problem-alkoholowy.pl