Fazy alkoholizmu

Doctor is working at the hospital

Alkoholizm definiowany jest w oparciu o zależność psychiczną i fizyczną od używanego środka psychoaktywnego (w tym wypadku alkoholu: piwa, wina, wódki itp.), co oznacza , że zarówno ciało jak i psychika osoby uzależnionej potrzebuje używki do funkcjonowania w codziennym życiu. Poza tym zmienia się tolerancja wobec używki, reaktywność uzależnionego oraz pojawiają się specyficzne zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne związane z używaniem określonej substancji.

Psycholodzy ( na podstawie analizy ponad 2000 historii chorób alkoholików przez E. M. Jellinek) wyróżniają cztery fazy alkoholizmu, z których każda charakteryzuje się pojawianiem specyficznych symptomów. Dwie pierwsze fazy określa się jako objawowe, natomiast dwie kolejne wskazują na rozwinięcie się alkoholizmu. Utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu uznawana jest za podstawowe kryterium służące diagnozowaniu alkoholizmu.

1. Stadium przedalkoholowe.

Używanie alkoholu związane jest z sytuacjami społecznymi (imprezy, uroczystości rodzinne, bankiety) i jest aprobowane przez otoczenie. Odprężenie i błogość po spożyciu alkoholu ,kojarzy się osobie pijącej raczej z towarzyszami niż spożywaniem alkoholu. Regularne picie prowadzi do obniżania się tolerancji na alkohol i niestosowanie innych metod radzenia sobie z napięciem i stresem. Alkohol wystarcza jako jedyna i skuteczna opcja pozbywania się nieprzyjemnych uczuć. Regularność i pijące towarzystwo oraz brak alternatywnych metod radzenia sobie ze stresem sprzyjają częstszemu piciu.

2. Stadium zwiastunów.

Za początek tej fazy można uznać pierwsze palimpsesty, czyli stany niepamięci zdarzeń po wypiciu niedużej dawki alkoholu, która nie powoduje zatrucia ośrodkowego układu nerwowego. Ten czas, to etap, gdy alkohol staje się dla spożywajacego pewnego rodzaju narkotykiem, co objawia się poprzez następujące zachowania: potajemne picie, wypijanie alkoholu poza kolejnością lub przed spotkaniem ze znajomymi, “chciwością” i łapczywością podczas picia. Tolerancja zwiększa się coraz bardziej, co staje się powodem ukrywania przed znajomymi swojego stanu. Pijący musi maskować ilość wypijanego alkoholu, który jeszcze jakiś czas temu pozwalał osiągnąć rozluźnienie, teraz już nie wystarcza. Uświadomienie sobie tej sytuacji prowadzi do odczuwania wyrzutów sumienia. To z kolei powoduje wytwarzanie myśli racjonalizujących picie i jego skutków. Rosnąca zależność psychiczna, regularność picia oraz częste stany niepamięci świadczą o rozwijającym się nałogu alkoholowym.

3. Stadium ostre.

Utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu po rozpoczęciu picia, czyli niepohamowany głód to, pierwszy symptom wskazujący na ukształtowanie się narkomani alkoholowej. O ile osoba uzależniona jest w stanie kontrolować czas i okoliczności, kiedy rozpoczyna używanie alkoholu, o tyle nie jest w stanie kontrolować dawki alkoholu. Tolerancja, czyli ilość używki potrzebna na osiągnięcie odprężenia, ciągle wzrasta a picie staje się coraz bardziej regularne. Picie zostaje zauważone przez najbliższych, którzy próbują wpłynąć na alkoholika i zmusić go do zaprzestania spożywania alkoholu. Alkoholik zaprzeczaniem i racjonalizacją przyczyn i konsekwencjami zachowań alkoholowych, czyli nie dopuszcza do siebie myśli o alkoholizmie. Coraz więcej czasu uzależniony poświęca na zdobywanie alkohol,  jego spożywanie i wracanie do sił po długo trwających libacjach. Aktywność w pozostałych sferach życia powoli zanika. Zachowanie uzależnionego staje się coraz bardziej agresywne wobec najbliższych członków rodziny i znajomych oraz szerszego środowiska. Alkoholizmowi mogą współtowarzyszyć zaburzenia psychiczne, najczęściej zespół patologicznej zazdrości( Zespół Otella). Zakończenie stadium ostrego następuje wraz z systematycznym piciem porannym, które do tej pory występowało rzadko.

4. Stadium przewlekłe.

Ten etap przejawia się ciągami picia. Maleje psychiczne zapotrzebowanie na alkohol, natomiast fizyczne pogłębia się. Charakterystyczna dla poprzednich etapów wysoka tolerancja zaczyna spadać. Zaczynają się problemy zawodowe i finansowe. Alkoholik zaczyna picie z osobami z niższych warstw społecznych, używa alkoholi niekonsumpcyjnych. Pojawiają się również choroby fizyczne i psychiczne. Alkoholik powoli uświadamia sobie swoją chorobę, przez co może poddać się leczeniu lub trać w piciu, co może skutkować śmiercią.

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Anonimowy wpis

Anonimowy wpis

Większość wpisów realizowana jest przez anonimowe osoby, które chcą podzielić się problemami, które ich spotkały. Chcesz opowiedzieć coś od siebie ? Napisz do nas na temat@problem-alkoholowy.pl